Historie PHS

Historie Paseckých hudebních slavností začíná v roce 1990. Touhou zakladatelů hudebních slavností bylo navázat na hlubokou tradici venkovských hudebníků, kteří v koslele sv. Václava v Pasekách nad Jizerou prováděli mnohdy významná díla českých i světových skladatelů. Tak vznikl soubor Akademie sv.Václava.

V letošním roce 2011 oslaví Akademie sv.Václava 21 let svého trvání.

Podobu slavností pomáhal společně s hudebníky vytvářet publicista a bývalý kancléř prezidenta Václava Havla Ivan Medek, který několik ročníků provázel svým slovem. V roce 1991 navštívili Paseky nad Jizerou dirigenti České filharmonie Václav Neumann a Jiří Bělohlávek. Dirigent Václav Neumann oslavil v Pasekách své životní jubileum, Jiří Bělohlávek vzdal jubilantovi poctu jako řadový hráč na violoncello.
Orchestr Akademie sv.Václava vystupuje pravidelně na pátečních koncertech, kde vedle virtuózních orchestrálních skladeb doprovází významné české i zahraniční sólisty. Spolupracoval např. s violoncellisty Angelikou May a Mikaelem Ericssonem. S houslisty Janem Bublem, Janou Vlachovou, Alexandrem Balkem, Jiřím Vodičkou, Ivanem Štrausem a dalšími. S virtuózy na dechové nástroje, s hornistou Ondřejem Vrabcem, fagotistou Jiřím Seidlem, hobojisty Františkem Kimelem a Jiřím Zelbou, trumpetisty Miroslavem Kejmarem, Markem Zvolánkem a Svatoplukem Zaalem. Při pohledu do kroniky hudebních setkávání najdeme mnoho dalších mladých hudebníků, kteří jsou dnes významnými členy komorních souborů nebo nejznámějších orchestrů.
Mezi dirigenty se nejčastěji objevují dvě jména, Onřej Kukal a Andreas Sebastian Weiser. Oba dva si našli k Pasekám nad Jizerou vřelý vztah. Spolupráce se členy Akademie sv.Václava je pro ně potěšením a rádi si najdou čas uprostřed léta na další spolupráci.

Pasecké hudební slavnosti pořádá Svatováclavský sbor z Pasek nad Jizerou na přelomu měsíců července a srpna. Slavnosti trvají tři dny a jejich součástí bývá zpravidla vedle dvou koncertů i vernisáž výstavy. Na závěr zazní některé z velkých děl duchovní hudby při slavnostní mši svaté.